Zajištění dotace z programu

ALTERNATIVNÍ KOMUNITNÍ PRINCIPMĚŘENÍ A VYÚČTOVÁNÍ ENERGIE

PEREX:

Jelikož standardní princip založený na 15 minutových intervalech pracuje se zpožděním, tedy již neaktuálními daty a většina silových spotřebičů má větší příkon po dobu kratší než je 15 minut, dospěli jsme k závěru, že tento princip je neefektivní a náklady na jeho vybudování a udržování převyšují úspory.

 

Na základě výše uvedeného poznání přicházíme s alternativním řešením, které je mnohem více efektivní a rozhodli se v zájmu vývoje a pokroku naše řešení zdarma a bezplatně poskytnout na základě licence Creative Commons BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/, tedy za podmínky uvedení autora řešení fy. Energia Nuova a zachování licence.

Toto rozhodnutí je nevratné tj. neodvolatelné.

 

Grafické znázornění principu fungování komunitní energetiky:

Grafické znázornění rozdílu:

Standardní řešení je mnohem více nákladné, způsobuje nežádoucí opotřebení baterie a vinnou časového posunu (zpoždění) je regulace spotřeby a výroby energií neefektivní.

 

Naše alternativní řešení předpokládá, že souhrn spotřeby všech objektů v komunitě je natolik velký, že veškerá vyrobená energie najde uplatnění u členů komunity. Díky tomu nevznikají chybná rozhodnutí řídící jednotky, systém je efektivní a dokonce může fungovat i zcela bez baterií. I v případě využití baterie, eliminuje se zbytečné opotřebení a klesají náklady na amortizaci baterie. Veškerá vyrobená energie se spotřebuje spolehlivěji než v případě opožděné analýzy dat v 15 minutových intervalech.

 

Alternativní princip fungování komunitní energetiky umožňuje zachovat nízké poplatky za distribuci u nízkého tarifu a na rozdíl od standardního principu, ho lze začít provozovat okamžitě. Objekty bez FVE, které jsou součástí komunity mohou data posílat do našeho datového centra v kratších časových intervalech a to i v reálném čase. Dodavatel elektrické energie zapojený do principu fungování alternativní komunitní energetiky následně ve vyúčtování odečte od spotřeby reálné přetoky, které spotřebovaly objekty komunity včetně těch, které FVE nemají. K tomuto účelu lze využít jak klasický elektroměr doplněný o IR komunikační modul a převodník, nebo námi dodaný elektroměr, který dodavatel elektrické energie zapojený do principu fungování alternativní komunitní energetiky akceptuje. Silová energie je následně vyúčtována dle našeho datového centra a daně a poplatky dle elektroměru od distributora.

 

Tento svobodný princip vyúčtování silové energie je tedy zcela nezávislý na systému a o jeho principech fungování i vyúčtování rozhoduje sama komunita.

Projekt, kde je použit ALTERNATIVNÍ KOMUNITNÍ PRINCIP MĚŘENÍ A VYÚČTOVÁNÍ ENERGIE musí být opatřen známkou CC  BY SA PAT Solar s.r.o. viz. Příloha 1.

Tento ALTERNATIVNÍ KOMUNITNÍ PRINCIP MĚŘENÍ A VYÚČTOVÁNÍ ENERGIE je veřejně publikován (=dostupný) na webu www.energianuova.tech

Mario Arpád Andódi za PAT Solar s.r.o. (od 3/11 Energia Nuova s.r.o.)
IČ: 17733642, DIČ: CZ 17733642
se sídlem: Dlouhá 715/38, Staré Město, 110 00 Praha

Příloha 1.

Známka CC ke stažení: https://energianuova.tech/cc-licence

 IR ČIDLO PRO UMÍSTĚNÍ
 NA BĚŽNÝ ELEKTROMĚR

Dotační specialista