Zajištění dotace z programu

Jaký jepostup realizace?

Postup je následovný.

Distributor

Provedeme žádost o připojení mikro zdroje u vašeho distributora.
1

Instalace

Začneme ihned od doručení Smlouvy o připojení mikro zdroje od distributora
2

Realizace

Realizaci provedeme během 2-3 pracovních dnů, dle náročnosti instalace.
3

Elektroměr

Podáme žádost o výměnu elektroměru do deseti pracovních dnů od revize.
4

Zákonná lhůta

Zákonná lhůta pro výměnu elektroměru je třicet kalendářních dnů.
5

Spuštění FVE

Spuštění FVE proběhne bezodkladně po výměně elektroměru.
6

Dotace

Podání žádosti o dotaci po přijetí protokolu o výměně elektroměru.
7

Výplata dotace

Vyplacení dotace probíhá zpravidla do devíti týdnů od podání žádosti.
8

Také realizujeme samostatné úkony.

Energetické posudky

Zpracování a plné zastupování v rámci energetických hodnocení budov a elektráren.

Administrativa

Žádosti o rezervovaný příkon, povolení k FVE a veškerá potřebná dokumentace.

Dotace

Příprava a podání veškeré dokumentace pro vyřízení dotace včetně poradenství.

Poradenství

Zabývám se poradenstvím od velkých až po malé projekty, máme bohaté zkušenosti

Statické posudky

Stavíte, provádíte rekonstrukci ? Potřebujete statický posudek ? Od toho tu jsme pro Vás.

Projektové dokumentace

Zařídíme veškerou projektovou dokumentaci kterou potřebujete.

Dotační specialista