Zajištění dotace z programu

Větrnéelektrárny

Větrná energie

Větrná energie je obnovitelná energie používaná k vytváření elektrické energie pomocí větrných elektráren s využitím proudění větru jako obnovitelného zdroje energie. Jedná se o velice inovativní trend využívaný v běžném sektoru domácnosti a firem.

Větrná energie a  její potenciál

Větrná energie je kinetická energie pohybu vzduchových hmot způsobená rozdíly slunečního záření na Zemi. Energie z větru, která je k dispozici pro přepočet do rotační energie, se zvyšuje s kvadrantem síly větru. To znamená, že pokud se rychlost větru zdvojnásobí, větrná energie se zvýší osmkrát. Údaje o větrném potenciálu jsou v úředních databázích. Větrné údaje jsou klasifikovány a nahrávány s přesným datem a časem.

Elektrická síť a  paralelní provoz

Vaše domácí síť je napojena na elektrickou síť a větrná turbína ještě do vaší domácnosti dodává proud. Tímto způsobem snížíme spotřebu v domácí síti, kterou kupujeme od dodavatele. Každá větrem vyrobená kWh snižuje účet za elektřinu asi o 20 centů (v České republice asi o 4,54 korun na základě základní sazby D02d) a emise CO2 v průměru o přibližně 0,43 kg. Kromě toho můžeme přebytek elektrické energie prodávat místnímu energetickému podniku.

Tento systém se používá tam, kde není možnost napojení na veřejné sítě, nebo připojení je příliš drahé nebo provozovatel si přeje, aby jeho pokrytí poptávky po energii bylo nezávislé. Vyrobenou energii je v tomto případě nutné skladovat v bateriích.

Od turbíny jde energie přes regulátor dobíjení do baterií, které můžeme připojit buď přímo, nebo střídač převést přímo na střídavý proud pro napájení 230 V. V této aplikaci případný přebytek vyrobené energie je možno použít na podporu vytápění. Kombinace větrné elektrárny se solární elektrárnou zlepšuje účinnost tohoto systému. Moderní off-grid střídače umí rychle a flexibilně integrovat všechny generátory elektrické energie do systému. Je nutné, aby byl alespoň jeden výrobce elektřiny zcela nezávislý na veřejné elektrické síti.

Off-grid, neboli  ostrovní systém

Chcete zjistit více informací o možnostech Vaší  větrné elektrárny?

Dotační specialista