Zajištění dotace z programu

Kogeneračníjednotka

Co je  kogenerační jednotka ?

Kogenerační jednotka je zařízení, které jeden zdroj energie transformuje na jiné dva typy energií například spalováním zemního plynu lze vyrobit teplo a elektrickou energii – obvykle v poměru 35-40 % elektrické energie, 55-60 % tepla a 3-5 % jsou vibrace, tj. ztráty. 

Kogenerační jednotky mohou být i na více druhů paliva tzv. multi-fuel, například zemní plyn, CNG, LPG, vodík, propan-butan atd. 

Technologie přeměny energie mohou být různé: motory, turbíny, zařízení založené na přeměně skupenství látek ale i různé elektrosoučástky (polovodiče), které za určitých podmínek usměrňují tok elektronů. Nejčastěji se setkáváme se spalovacím motorem, který pohání generátor a kde je využito i odpadní teplo. V současné situaci, kdy stoupá cena fosilních paliv a klade se větší důraz na ekologii, tedy obnovitelné zdroje energie, klasické kogenerační jednotky stále častěji nahrazují jiná alternativní řešení a paliva.

Kogenerační jednotky mají svůj smysl tam, kde je zapotřebí (alespoň v zimním období) teplo. Vzhledem k tomu, že výkon kogenerační jednotky nahrazuje v zimním období výkon fotovoltaické elektrárny není zapotřebí ani zvyšovat rezervovaný příkon. Kombinace fotovoltaická elektrárna – kogenerace proto dává logický smysl.

Kogenerační jednotky a trigenerace se kompletují a dimenzují přesně podle potřeb v místě instalace. Jako komponenty používáme hotové sériové výrobky s ověřenou účinností za příznivou cenu. Originální je tedy „pouze“ celková skladba kogenerace – abychom za přijatelnou investici v maximální míře využili lokálně dostupné suroviny, kterými může být například biomasa nebo plastový odpad.

Trigenerace

Trigenerace transformuje obvykle jeden až dva druhy paliva na tři druhy energie: Obvykle elektřinu, teplo a chlad. Trigenerace tak najde více možností využití a má lepší účinnost. Naše trigenerace vychází z kogenerace doplněné o tepelné čerpadlo. Tento postup zvýší  množství využitelné energie o energii z přisávaného okolního vzduchu a to i díky COP tepelného čerpadla.

Zvyšování účinnosti kogenerací a trigenerací

Pomocí molekulární filtrace vzduchu, tepelného rozpínání plynu, úpravu sání, tepelných čerpadel, fotovoltaických panelů a jiných technologií či opatření zvyšujeme účinnost a množství využitelné energie u kotlů, kogeneračních jednotek i trigenerací a snižujeme jejich spotřebu paliva. Nabízíme efektivní pomoc a spolupráci i teplárnám bez kogeneračních jednotek a trigenerací.

NOVINKA

Trigenerace na štěpku

Aktuálně pracujeme na bezkonkurenční trigeneraci s vysokou účinností, která bude spalovat biomasu z vinohradů a štěpku.

Dotační specialista